Czym są zaburzenia psychotyczne (schizofrenia) u dzieci i młodzieży?

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym będącym częścią grupy psychoz. Schizofrenia wczesnodziecięca rozpoczyna się przed 6 rokiem życia i dotyka około 0,3 % dzieci i młodzieży. Połowa pacjentów zdrowieje po przejściu jednego lub kilku epizodów psychotycznych. Przyczyny zaburzeń psychotycznych u dzieci są złożone składają się na nie: predyspozycje genetyczne (czynnikiem ryzyka jest występowanie schizofrenii u innych członków rodziny), czynniki środowiskowe, procesy neurobiologiczne oraz procesy socjologiczno - kulturowe.

Po czym poznać, że dziecko ma schizofrenię?

U osoby cierpiącej na schizofrenię emocje i zachowanie nie współgrają ze sobą, są rozszczepione co przejawia się niedostosowaniem społecznym. Objawy schizofrenii u dzieci są bardzo niejednorodne. Są to między innymi omamy, inaczej halucynacje czyli nieprawidłowa ocena rzeczywistości. Omamy mogą być różnorodne np.: dziecko słyszy głosy, widzi przedmioty, odczuwa zapachy, których tak naprawdę nie ma w rzeczywistości ale osoba jest przekonana o ich prawdziwości. Kolejnym objawem schizofrenii u dzieci są urojenia czyli fałszywe przekonania, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości np.: dziecko sądzi, że ktoś na nie patrzy, obgaduje, że bliska osoba chce zrobić krzywdę. Dzieci ze schizofrenią często mają mniej energii, trudności z koncentracją uwagi (co może być odbierane przez rodziców jako niechęć do nauki), pamięcią, trudności z ogólnym myśleniem, mniej okazują emocje co negatywnie wpływa na relacje międzyrówieśnicze, mogą przejawiać tzw. ,,sałatkę słowną (mowa bardzo szybka, nielogiczna, chaotyczna).

Co zrobić jeśli dziecko ma schizofrenię?

Jeśli twoje dziecko przejawia opisane powyżej objawy nie zwlekaj i zgłoś się na diagnozę psychologiczną dziecka do psychologa dzieci i młodzieży. Szybka diagnoza schizofrenii u dzieci i młodzieży pozwala na dopasowanie odpowiedniej formy interwencji, szybką interwencję psychologiczną oraz zminimalizowanie wtórnych kosztów, które może ponosić dziecko cierpiące na schizofrenię dziecięcą np.: zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, problemy z nauką, niepowodzenia międzyrówieśnicze, kłopoty z samooceną. Czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań schizofrenii dziecięcej są: niska odporność psychiczna dziecka i występowanie schizofrenii u rodziców. Postaraj się o pisemną opinię z zaleceniami dla szkoły od psychologa dziecięcego.

Jak leczy się schizofrenię u dzieci i młodzieży?

Do podstawowych form leczenia schizofrenii należą: farmakoterapia, psychoterapia a także trening umiejętności społecznych. Terapia musi obejmować także rodzinę ponieważ cierpi także ona a nie tylko dziecko. Trening umiejętności społecznych odbywa się w grupie terapia psychologiczna najczęściej zaczyna się od sesji indywidualnych.

Czego nie robić jeśli dziecko ma schizofrenię?

Nie należy zwlekać z diagnozą schizofrenii u dzieci i młodzieży ponieważ im dłużej dziecko będzie ponosić konsekwencje trudności związanych z tym zaburzeniem tym większe ryzyko negatywnych konsekwencji np. niepowodzenia edukacyjne i międzyrówieśnicze.