Wybrane formy pomocy psychologa dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu


Dzieci i rozwód

 

Szybka diagnoza przez psychologa dziecięcego problemów i zaburzeń psychicznych dzieci konieczna jest do wdrożenia najskuteczniejszych metod terapeutycznych 


Terapia psychologiczna niemowląt, dzieci i młodzieży

 

Przygotowanie przez psychologa dziecięcego dzieci oraz rodziców do rozwodu i pomoc w zaadaptowaniu się do tej trudnej dla dziecka sytuacji


Trudności z nauką w żłobku, przedszkolu, szkole

Nie tylko dorośli mają problemy natury psychicznej...dzieci mają ich tyle samo jednak często potrzebują do ich rozwiązania specjalistycznej opieki psychologicznej.                            

..Dorosłemu nikt nie powie: wynoś się, a dziecku często się tak mówi. Zawsze jak dorosły się krząta, to dziecko się plącze, dorosły żartuje, a dziecko błaznuje, dorosły płacze a dziecko maże się i beczy, dorosły jest ruchliwy, dziecko wiercipięta, dorosły smutny, a dziecko skrzywione, dorosły roztargniony, dziecko gawron, fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. dorosły robi coś powoli, a dziecko się guzdrze. Niby żartobliwy język, a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec – nawet kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy”.

Janusz Korczak

Profesjonalna diagnoza psychologiczna

Posiadam wszystkie potrzebne testy psychologiczne dla dzieci i młodzieży potrzebne do diagnozy rozwoju poszczególnych funkcji rozwoju (np.: osobowość, inteligencja) a także potrzebne do diagnozy zaburzeń psychicznych.

Sporządzam profesjonalne opinie z zaleceniami i pieczątkami do szkoły i innych placówek oświatowych oraz sądu. Przykładowe opinie:

 • opinia o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych przez osobę niepełnoletnią

 • opinia o braku przeciwwskazań uczestniczenia w produkcji filmu jako aktor

 • opinia edukacyjna z zaleceniami do szkoły

 • opinia dotycząca doświadczania przez dziecko mobbingu w szkole

 • opinia opisująca relację pomiędzy rodzicem i dzieckiem i możliwych negatywnych konsekwencjach rozdzielenia dziecka z rodzicami

 • opinia o dziecku, które było ofiarą molestowania seksualnego bądź doświadczało innego typu zaniedbań

 • opinia o stanie psychicznym dziecka, które było uczestnikiem wypadku drogowego

 

 Cennik

 

Diagnoza psychologiczna dzieci (od jednej do kilkunastu wizyt)- 200   45min

Terapia psychologiczna dzieci 200 zł    45 min

Trening eeg-biofeedback+terapia psychologiczna 200 zł    45 min

Trening kompetencji rodzicielskich 200 zł    45 min

Trening umiejętności społecznych dla dzieci 200 zł    45 min  (w zależności od ilości chętnych indywidualny lub grupowy)

Sporządzenie pisemnej opinii o dziecku z zaleceniami dla żłobka, przedszkola, szkoły, sądu  200 zł

Na życzenie psycholog dojeżdża do pacjenta

 

 

Nazywam się Piotr Janoszka uważam, że psycholog, także (a może tym bardziej) dziecięcy powinien być autentyczny, empatyczny i akceptujący. Psycholog musi być sobą w trakcie pracy z dzieckiem, nie może wypierać i udawać przed dzieckiem odczuwanych emocji ponieważ przynosi to efekt odwrotny od zamierzonego, dziecko nie wie czego tak naprawdę może się spodziewać ze strony psychologa odbierać, go jako nieprzewidywalnego. 

Psycholog dziecięcy musi być empatyczny, z pozoru oczywista sprawa jednak moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że w wielu przypadkach nauczycielom i psychologom tej empatii brak, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci wymagające, potocznie mówiąc, bardziej ruchliwe, impulsywne, ,,niegrzeczne" i trudne. Dzieci nadruchliwe są jedną z grup dzieci z trudnościami, które najczęściej zgłaszane są do psychologa dziecięcego. Szybko ,,rzucają się w oczy” wymagają np. od personelu szkoły wiele energii i cierpliwości, co często generuje konflikty i paradoksalnie te dzieci nadruchliwe stosunkowo wcześnie zostają zdiagnozowane i zaopiekowane a te dzieci, które cierpią w kąciku niezauważone często bardziej potrzebują pomocy, której nie uzyskują.
W umysł człowieka często wkradają się różne pułapki i błędy w myśleniu powodujące nieporozumienia i zaniedbania. Bardzo znany jest tak zwany powszechny błąd atrybucji, błąd ten polega na tym, że osoba w trakcie zaistniałego wydarzenia upatruje przyczyny zachowania drugiej osoby w niej samej, nie doceniając czynników zewnętrznych np.: dziewczynka uderzyła inne dziecko bo jest zła i niewychowana, nie uwzględnia się, że wcześniej uderzone dziecko pociągnięto za włosy i przezywano”. Zdając sobie sprawę z tej pułapki myślowej osoby pracujące z dziećmi łatwiej mogą wypracować w sobie empatię ich świadomość pozwala wykształcić u siebie także akceptację. Wiedząc, że na zachowanie dziecka wpływa nie tylko jego intencjonalność ale także czynniki zewnętrzne, łatwiej zaakceptować dziecko w całej jego różnorodności funkcjonowania.
Empatia, autentyczność, akceptacja bez nich psycholog dziecięcy może być skuteczny tylko w ograniczonym zakresie. Akceptacja to także bardzo często akceptacja odmienności kulturowej i społecznej, dlatego też nierozerwalną częścią mojego wykształcenia jest nie tylko psychologia kliniczna ale także międzykulturowa. Dziecko może uzyskiwać niższe wyniki w teście inteligencji nie dlatego, że ten iloraz rzeczywiście jest niższy ale dlatego, że środowisko, z którego pochodzi było słabo stymulujące a w trakcie badania dziecko jest głodne. Psycholog dzieci i młodzieży nie znający obyczajów i skryptów kulturowych odmiennych kultur nie diagnozuje dobrze ponieważ nie rozumie symboliki znaczeń odmiennych zachowań przejawianych przez dzieci a odmienność to nie to samo co patologia!
 
Rolą psychologa dziecięcego jest pomaganie najmłodszym dlatego angażuję się w działalność charytatywną i prowadzę bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej. Forma pracy z dziećmi oraz narzędzia diagnostyczne są odmienne od pracy z osobami dorosłymi. W pracy z dziećmi częściej niż z osobami dorosłymi częściej wykorzystuje się inne testy psychometryczne, zabawę, różne formy sztuki. Często, zwłaszcza w pracy z małym dzieckiem rodzic jest obecny w trakcie terapii.W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz konwencją o prawach dziecka.

Pracuję w podejściu integracyjnym łącząc różne metody terapeutyczne (najczęściej jest to najbardziej udowodniona i najbardziej skuteczna terapia behawioralno - poznawcza) i kładąc nacisk na trzy główne obszary mające wpływ na dziecko : biologię, psychologię i społeczeństwo, dlatego często w pomoc dziecku angażuję rodzinę dziecka, szkołę i inne placówki oświatowe oraz  lekarzy.
Wystawiam fakturę i rachunek.
 

Tak to działaPsycholog dziecięcy przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka


Psycholog dziecięcy przeprowadza diagnozę, na którą składa się analiza wcześniejszej dokumentacji,  rozmowa z dzieckiem, obserwacja,  i wykonanie testów psychologicznych


Psycholog dziecięcy dopasowuje odpowiednią formę interwencji. W zależności od nasilenia  trudności czasami jest to psychoedukacja rodziców i dziecka czasami konieczna jest terapia


Przez pracę z  dzieckiem i rodzicami osiągamy postępy


Moje opinie 

 • Basia Pieczyńska
  Polecam, bardzo dobry kontakt, dyspozycyjność i elastyczność Pana Piotra - za którą bardzo dziękuję. Profesjonalne podejście do tematu. 4.5latek i 20 miesięczna córka odrazu Pana polubili, a córka po 10min nawet karmiła Pana ciastkami ;) wzbudził ogromne zaufanie, aż dzieci od niego wyjść nie chciały. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi. W gabinecie dużo zabawek, fajne miejsce dla dzieci pełne "ciekawostek". Polecam!
  Basia Pieczyńska
  Polska
 • Pan Piotr ma świetne podejście do młodzieży, wgłębia się w problem który dotyczy dziecka ,po prostu jest profesjonalistą w tym co robi ,szczerze polecam .
  Maria Wiorowska
  Polska
 • He is the best child psychologist, he helped my twins with anxiety. Thank you very much! I recommend!!
  MICHAEL Slise
  Polska