Psycholog dziecięcy Wrocław

  • Psycholog Dziecięcy Wrocław
  • Diagnoza i Terapia Psychologiczna we Wrocławiu.
  • Wrocławski Gabinet Psychologiczny dla Twojego Dziecka.
Wrocławski Psycholog dla Dzieci
01

DobraDiagnoza

Diagnoza Dziecka pod kątem funkcjonowania psychicznego.
02

SkutecznaTerapia

Profesjonalna terapia Twojego dziecka to klucz do sukcesu.
03

ZdroweDziecko

Szczęśliwe i zdrowe dziecko to dobre relacje w rodzinie i wśród przyjaciół.
Piotr Janoszka

Psycholog dziecięcy Wrocław

Nazywam się Piotr Janoszka, jestem magistrem psychologii klinicznej i międzykulturowej, wrocławskim psychologiem dziecięcym, neuroterapeutą, pedagogiem, autorem bajek edukujących kulturowo. Posiadam wieloletnie, poparte sukcesami doświadczenie w diagnozie i terapii psychologicznej dzieci w wieku 0-18 r.ż a także sporządzaniu opinii. Pracowałem w ośrodkach na terenie całej Polski takich jak: poradnie psychologiczno pedagogiczne, ośrodki dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością sprzężoną, przedszkolach integracyjnych, gimnazjach, szkołach podstawowych, ośrodkach wychowawczych. Realizuję projekty, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich. Prowadzę również działalność charytatywną skierowaną do dzieci z rodzin najuboższych. Specjalizuję się w diagnozie i terapii psychologicznej dzieci w każdej grupie wiekowej, konsultacjach psychologicznych, rozwoju potencjału dziecka a także terapii eeg-biofeedback, a także sporządzaniu opinii psychologicznych m.in. do sądu. Praca psychologiczna z dziećmi to moja pasja, dlatego mam z nimi bardzo dobry kontakt w pracy terapeutycznej. Z mojej oferty korzystają osoby z całej Polski i wszystkich środowisk kulturowych.

Diagnoza psychologiczna

Profesjonalna diagnoza psychologiczna obejmuje zarówno wywiad z dzieckiem (jeśli potrafi się w jakikolwiek sposób komunikować) jak i rodzicem, metody psychometryczne (testy psychologiczne), a także rejestrację i obserwację specyfiki fal mózgowych dziecka. W gabinecie prowadzę diagnozę zaburzeń psychicznych, diagnozę rozwoju psychicznego, diagnozę temperamentu, diagnozę osobowości, diagnozę gotowości szkolnej, diagnozę inteligencji. Posiadam wszystkie narzędzia i kompetencje potrzebne w profesjonalnej diagnozie psychologicznej. Możliwe są badania zarówno indywidualne jak i grupowe.

Terapia psychologiczna

Prowadzę terapię psychologiczną, wczesne wspieranie rozwoju a także rozwijanie potencjału, dzieci wszystkich kręgów kulturowych. Zakres moich oddziaływań obejmuje niemowlęta, dzieci i młodzież, oraz następujące zaburzenia: adhd, zaburzenia emocjonalne, lęki, zaburzenia snu, tiki, schizofrenię, zespół downa, autyzm, zespół Aspergera, syndrom alienacji rodzicielskiej, moczenie nocne, dysleksję (dyskalkulię, dysgrafię), zaburzenia zachowania, upośledzenie umysłowe, uzależnienia, akutki dyskryminacji, zachowania obsesyjno- kompulswyne, anoreksję i bulimię, skutki związane z molestowaniem i maltretowaniem dziecka, mutyzm, terapię zaburzeń stresu pourazowego. Pracuję zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami, gdyż rola rodzica w terapii jest duża.

Terapia EEG-Biofeedback

Metoda ta bazuje na monitorowaniu i modyfikowaniu aktywności elektrycznej mózgu. Komórki nerwowe mogą się przekształcać, dzięki czemu terapia ta pomaga przy bardzo wielu zaburzeniach psychicznych. Najczęsciej są to: zaburzenia koncentracji, zaburzenia samokontroli, dysleksja, zaburzenia emocjonalne.
Kontakt
Cennik

Diagnoza psychologiczna
Jedna sesja (w zależności od przedmiotu diagnozy 1-3 sesje). Jedna sesja to 45 minut.

Terapia psychologiczna
Cena jednej sesji. Jedna sesja to 45 minut.

Opinie psychologiczne
Profesjonalne opinie do sądu. Opinie diagnostyczne.

Psycholog Dziecięcy | Wrocław | Piotr Janoszka