Czy rozwód rodziców wpływa na dziecko?

Nie jest tak, że każde dziecko którego dziecko się rozwodzą ponosi tego negatywne psychiczne konsekwencje. Niekiedy rozwód może działać na dziecko korzystnie (jeśli dziecko lub nastolatek ma dużą odporność psychiczną rozwód może tą odporność jeszcze zwiększyć). Największym czynnikiem ryzyka jest posiadanie przez dziecko (a także rodziców) słabej odporności psychicznej i inne obciążenia (np.: zaburzenia i uzależnienia rodziców, małe zasoby materialne, bycie częścią mniejszości kulturowej, niski iloraz inteligencji).

Po czym poznać, że rozwód negatywnie wpływa na dziecko?

Rozstanie się rodziców może powodować (najczęściej u dzieci z małą odpornością psychiczną) gorsze ogólne samopoczucie, spadek nastroju, samouszkodzenia, koszmary senne. poczucie bezradności, zwiększona częstotliwość negatywnych komunikatów związanych ze zdrowiem, problemy szkolne, zaburzenia snu. Najczęstszymi lękami u dzieci których rodzice się rozwodzą są: lęk przed utratą obojga rodziców, lęk przed ich chorobą, lęk przed opuszczeniem.

Co zrobić jeśli dziecko ciężko przeżywa rozwód? Jak pomóc dziecku którego rodzice się rozwodzą?

Jeśli twoje dziecko przejawia opisane powyżej objawy nie zwlekaj i zgłoś się na diagnozę psychologiczną dziecka do psychologa dziecięcego. Szybka diagnoza negatywnych psychicznych skutków rozwodu rodziców pozwala na dopasowanie odpowiedniej formy interwencji i szybką interwencję psychologiczną oraz zminimalizowanie wtórnych kosztów, które może ponosić dziecko cierpiące z powodu rozwodu: depresja, samouszkodzenia, różnego rodzaju bóle, pogorszenie osiągnięć edukacyjnych. Rodzice nie powinni wypytywać nachalnie dziecka o to co robi u drugiego rodzica, nie powinni wypowiadać się w zły sposób o drugim rodzicu oraz nie powinni informować dziecka o sprawach dorosłych. Dobrze, żeby rodzice i szkoła/przedszkole wypracowali spójny system wychowawczy. Do podstawowych form profesjonalnej pomocy psychologicznej dziecku w sytuacji rozwodu należą: psychoedukacja rodziców, trening kompetencji rodzicielskich oraz terapia poznawczo-behawioralna.

Czego nie robić jeśli rodzice się rozwodzą?

Nie należy zwlekać z diagnozą zaburzenia stresu pourazowego ponieważ im dłużej dziecko będzie ponosić konsekwencje trudności związanych z