Czym jest diagnoza psychologiczna dziecka?

Diagnoza psychologiczna jest formą badania jaką wykonuje psycholog z dzieckiem, ma ona na celu sprawdzenie funkcjonowania dziecka na tle swojej grupy wiekowej (czy dziecko bądź nastolatek mieści się w normie rozwojowej czy nie). Można diagnozować: zaburzenia psychiczne, inteligencję, funkcjonowanie psychoruchowe (np. u niemowlaków), temperament, osobowość, gotowość szkolną, relację z rodzicem, skutki molestowania seksualnego.

Kiedy dziecko potrzebuje diagnozy psychologicznej?

Dziecko potrzebuje diagnozy psychologicznej wtedy, kiedy objawy (np. lęki, słaba koncentracja uwagi, zachowania autoagresywne) które przejawia wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie i powodują jego cierpienie a także osób w jego otoczeniu a rodzice chcą uzyskać informację czy te objawy mieszczą się w normie rozwojowej czy też nie.

Jak wygląda diagnoza psychologiczna dziecka?

Diagnoza psychologiczna odbywa się indywidualnie lub grupowo, jest dopasowana do wieku, płci dziecka i specyfiki trudności. Na diagnozę psychologiczną składają się: wywiad z rodzicami, rozmowa z dzieckiem, zapoznanie z ewentualną wcześniejszą dokumentacją, testy psychologiczne (np. typu papier-ołówek), analiza rysunku, obserwacja, analiza wykonania różnego rodzaju zadań.

Ile czasu trwa diagnoza psychologiczna dziecka?

Diagnoza psychologiczna trwa od jednego do kilkunastu spotkań (jedna wizyta trwa do 45 minut)