Czym jest autyzm

Autyzm jest zaburzeniem należącym do grupy zaburzeń neurorozwojowych. Diagnoza aby była dokładna powinna odbywać stosunkowo wcześnie. Opisywane zaburzenie diagnozuje się u około 5-8 % dzieci. Chłopcy chorują 4 razy częściej niż dziewczynki jednak u dziewczynek częściej występuje razem z autyzmem upośledzenie umysłowe. Przyczyna tego zaburzenia to nieprawidłowo funkcjonujący mózg.

Po czym poznać, że dziecko ma autyzm ?

Podstawowymi deficytami diagnozowanymi w autyzmie są deficyty związane z komunikacją werbalną i niewerbalną (słowną i bezsłowną). Już u niemowlaków i dzieci w wieku żłobkowym można diagnozować pewne czynniki wystąpienia autyzmu w przyszłości (brak gaworzenia, brak kontaktu wzrokowego, słaba umiejętność panowania nad emocjami słaba koncentracja uwagi). U dzieci z autyzmem występują deficyty w relacjach międzyludzkich, ograniczone reagowanie na zainteresowanie, mała umiejętność rozpoczęcia i podtrzymania interakcji. Osoby z opisanym zaburzeniem często nie potrafią nawiązać kontaktu wzrokowego lub jest on niewystarczający ich mowa jest stereotypowa, niezrozumiała jej rozwój opóźniony, nie jest wykształcone rozpoznawanie symbolicznego znaczenia gestów (np.:,,papa”, ,,przybij piątkę”), reakcje nie są adekwatne do sytuacji społecznej. Dzieci z autyzmem przejawiają stale powtarzane manieryzmy ruchowe i głosowe, odczuwają silną potrzebę niezmienności różnych aspektów otoczenia w życiu codziennym, przejawiają niezwykle ograniczone zainteresowania o szczególnie silnej intensywności. Autyzm może mieć bardzo różne nasilenie od objawów prawie niewidocznych i bardzo subtelnych po głębokie upośledzenie w różnych aspektach funkcjonowania.

Co zrobić jak dziecko ma autyzm?

Jeśli twoje dziecko przejawia opisane powyżej objawy nie zwlekaj i zgłoś się na diagnozę psychologiczną dziecka do psychologa dziecięcego. Szybka diagnoza autyzmu pozwala na dopasowanie odpowiedniej formy interwencji i szybką interwencję psychologiczną oraz zminimalizowanie wtórnych kosztów, które może ponosić dziecko cierpiące na autyzm np.: dzieci z autyzmem często mają nastrój, gdyż są odtrącani przez rówieśników i spotykają się z niepowodzeniami szkolnymi. Rodzic jeśli podejrzewa autyzm (lub upośledzenie umysłowe) u dziecka powinien zrobić badania genetyczne, robić badania przesiewowe i kontrolne od wieku niemowlęcego.

Jak leczy się autyzm i czy da się wyleczyć całkowicie?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu nie da się wyleczyć całkowicie można jednak poprawić ogólne funkcjonowanie osób z tym zaburzeniem. Do podstawowych form leczenia autyzmu należy farmakoterapia, psychoedukacja rodziców i nauczycieli, terapia behawioralna oraz rehabilitacja. W zależności od nasilenia autyzmu strategie rehabilitacyjne nieco się różnią, bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Konieczna jest psychoedukacja rodziców i nauczycieli, aby nauczyli się postępować z dzieckiem cierpiącym na omawiane zaburzenie, prawidłowo odróżniali objawy autyzmu od standardowego funkcjonowania i potrafili stworzyć optymalną ścieżkę rozwoju (np. zaplanowanie stałego harmonogramu dnia, możliwość konstruktywnego rozładowania energii w szkole i w domu, w głębokich deficytach związanych zmową wypracowali alternatywną komunikację niewerbalną).

Czego nie robić jeśli dziecko ma zaburzenia ze spektrum autyzmu?

Nie należy zwlekać z diagnozą zaburzenia ze spektrum autyzmu, szybka diagnoza pozwala już u małych dzieci wdrożyć strategie interwencyjne pozwalające na poprawę ogólnego funkcjonowania.