Oferta psycholog dziecięcy Wrocław
Zobacz jak mogę pomóc
Tobie i dziecku

 

Oferta dopasowana do potrzeb
Diagnoza psychologiczna Wrocław

Profesjonalna diagnoza psychologiczna obejmuje zarówno wywiad z rodzicem jak i z dzieckiem (jeżeli potrafi się w jakikolwiek sposób komunikować). Ponadto: testy psychologiczne czyli różnego rodzaju zadania emocjonalno-intelektualne a także obserwację w szkole, żłobku, przedszkolu lub miejscu zamieszkania. Diagnozuję ogólny rozwój i funkcjonowanie psycho-ruchowe, wszystkie zaburzenia psychiczne, temperament, osobowość, gotowość szkolną, inteligencję. Posiadam wszystkie narzędzia i kompetencje potrzebne w profesjonalnej diagnozie psychologicznej. Możliwa jest także diagnoza w miejscu zamieszkania u pacjenta.


 
 


Sporządzanie opinii psychologicznych Wrocław


Sporządzam opinie z opisem funkcjonowania dziecka ze wskazówkami do szkoły, żłobka, przedszkola, Sądu, ubezpieczalni. Sporządzenie opinii jest poprzedzone szczegółową diagnozą psychologiczną min 3 spotkania.

 


Terapia psychologiczna Wrocław

Prowadzę terapię psychologiczną wczesne wspieranie rozwoju, a także rozwój potencjału dzieci i młodzieży wszystkich kręgów kulturowych. Zakres moich oddziaływań obejmuje takie zaburzenia jak m.in.: adhd, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, tiki, autyzm, zaburzenia psychotyczne, borderline, moczenie nocne, specyficzne zaburzenia w uczeniu się (dysleksja), zaburzenia zachowania, uzależnienia (np. od smartfona), skutki alienacji rodzicielskiej, anoreksję, bulimię, zaburzenie stresu pourazowego, mutyzm, zaburzenia tożsamości płciowej i preferencji seksualnej. Pracuję zarówno z dziećmi jak i rodzicami, gdyż rola rodzica w terapii jest bardzo ważna. Terapia ma na celu nauczyć dziecko radzić sobie ze swoimi myślami (wpływającymi negatywnie na ogólne funkcjonowanie) oraz radzić sobie z organizmem (np. zbyt dużym poziomem pobudzenia). Czas terapii zależy od indywidualnej sytuacji dziecka oraz specyfiki objawów. Terapia odbywa się indywidualnie lub grupowo.


 

Psychoedukacja rodziców i dzieci Wrocław

W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji do człowieka dociera tak duża ilość informacji, że nie
zawsze ma czas i możliwości przetworzyć je wszystkie. Nie zawsze objaw psychiczny jest tak mocno
nasilony, że potrzebna jest terapia i wystarczy zaopatrzyć klienta w odpowiednią wiedzę, np., wskazówki dotyczące sposobów interwencji wychowawczych w przypadku, kiedy występują u dziecka trudności z zachowaniem i przestrzeganiem norm społecznych. Psychoedukacja to interwencja krótkoterminowa od 1 do 7 spotkań. Istnieje także możliwość psychoedukacji ONLINE lub telefonicznie. Jedną z form psychoedukacji jest zaopatrzenie dziecka w umiejętność radzenia sobie z emocjami. Psychoedukacja odbywa się indywidualnie lub grupowo.

 

 


Trening kompetencji rodzicielskich Wrocław

Forma ta przydatna jest szczególnie wtedy, gdy rodzice nie wiedzą jak postępować ze swoim dzieckiem co powoduje znaczny dyskomfort psychiczny u rodziców i u dziecka. Rodzic w trakcie treningu dostaje narzędzia w postaci różnych technik wychowawczych i międzyludzkich, których stosowanie zapewni optymalną sytuację rozwoju dziecka. Po odbyciu treningu osoba otrzymuje zaświadczenie ukończenia, które honorowane jest także przez Sądy i inne placówki państwowe. Trening odbywa się indywidualnie lub grupowo.


 
 


Trening eeg-biofeedback Wrocław

Metoda ta bazuje na monitorowaniu i modyfikowani specjalistycznym urządzeniem aktywności elektrycznej mózgu. Komórki nerwowe mogą się przekształcać dzięki czemu trening pomaga przy wielu zaburzeniach psychicznych. Najczęściej są to: zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia zachowania, tiki, zaburzenia lękowe, zaburzenia stresowe, dysleksja, zaburzenia emocjonalne.

 

 


Trening umiejętności społecznych -TUS

Trening umiejętności społecznych jest formą edukacyjno-treningową w trakcie której dziecko nabywa wiedzę i umiejętności a także otrzymuje narzędzia psychologiczne przydatne w relacjach międzyludzkich (np. asertywność, umiejętność współpracy, bycie pewnym siebie w relacjach interpersonalnych).


 
 


Terapia ADHD u dzieci i młodzieży Wrocław

Każde dziecko ma inny poziom pobudzenia emocjonalno-motorycznego. Kłopoty w domu i szkole zaczynają się kiedy poziom pobudzenia dziecka znacząco negatywnie wpływa na funkcjonowanie społeczno-edukacyjne. Dzieci i młodzież z zaburzeniem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi- ADHD mają znaczne trudności z koncentracją uwagi na zadaniach i zabawie, są roztrzepane, łatwo się dekoncentrują. Poza tym ciężko im usiedzieć w miejscu, często są niespokojne w miejscach publicznych cały czas biegają ich zabawy są niespokojne i trwają krótko. Kiedy opisane objawy znacząco wpływają na funkcjonowanie dziecka niezbędna jest terapia. Najskuteczniejsza w przypadku ADHD jest terapia behawioralno-poznawcza oraz trening eeg-biofeedback. Terapia psychologiczna ma na celu nauczyć dziecko radzić sobie ze swoim organizmem i ze swoi umysłem, poziomem pobudzenia. Jeśli twoje dziecko przejawia opisane powyżej objawy nie zwlekaj i zgłoś się na diagnozę psychologiczną dziecka do psychologa dziecięcego. Szybka diagnoza ADHD pozwala na dopasowanie odpowiedniej formy interwencji i szybką interwencję psychologiczną oraz zminimalizowanie wtórnych kosztów, które może ponosić dziecko cierpiące na ADHD np.: dzieci z ADHD często mają zaniżoną samoocenę i nastrój, gdyż są odtrącani przez rówieśników i spotykają się z niepowodzeniami szkolnymi. Zachowania dzieci z ADHD (bycie cały czas w ruchu, bieganie po korytarzu, popadanie z konflikty między rówieśnicze, częste bójki, krzyczenie do innych) często odbierane są przez dorosłych jako celowe, nad którymi dziecko z ADHD ma stuprocentową kontrolę a tak naprawdę dziecko takie samo jeszcze bardziej cierpi ponieważ nie kontroluje swojego pobudzenia psychomotorycznego. Często złe rokowania mają dzieci u których występuje nie tylko ADHD ale także zaburzenia zachowania (dzieci z zaburzeniami zachowania często przejawiają zachowania agresywne, podpalają, kradną, sprzeciwiają się realizowania adekwatnych norm społecznych). Czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań jest rozbieżny system wychowawczy rodziców. Odpowiednie dopasowanie formy interwencji pozwala wykorzystać potencjał (także energetyczny) i zapobiec depresji dziecka!

 


Terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży Wrocław

Dziecko z zaburzeniem lękowym odczuwa nieadekwatnie nasilony lęk w konkretnej sytuacji, który uniemożliwia dziecku prawidłowe funkcjonowanie. Może to być np. fobia społeczna kiedy dziecko bardzo boi się kontaktów z innymi osobami niekiedy nie jest w stanie nawet wyjść z domu. Wśród młodszych dzieci bardzo częste jest separacyjne zaburzenie lękowe, dziecko cierpiące na to zaburzenie nie jest w stanie przebywać bez obecności swojego opiekuna. Błędy w myśleniu lęki dlatego można bać się praktycznie wszystkiego. Najskuteczniejsza w przypadku zaburzeń lękowych jest terapia poznawcza oraz trening eeg-biofeedback. Kiedy lęk uniemożliwia funkcjonowanie twojemu dziecku zgłoś się do psychologa dziecięcego.


 

Terapia zaburzeń snu u dzieci i młodzieży Wrocław

W przypadku kiedy twoje dziecko śpi za często, zbyt długo (zaburzenie z nadmierną sennością u dzieci) lub ma trudność z zaśnięciem lub utrzymaniem snu (zaburzenie z bezsennością u dzieci) i kłopoty ze snem wpływają znacząco negatywnie na funkcjonowanie Twojego dziecka znaczy to, że cierpi na zaburzenia snu. Trudności ze snem mogą wpływać negatywnie na koncentrację uwagi, wpływać negatywnie na nastrój i ogólne samopoczucie. Najskuteczniejsza w leczeniu zaburzeń snu u dziecka jest terapia behawioralna w połączeniu z farmakoterapią.

 

 


Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego u dzieci i młodzieży Wrocław

U Dziecka chorującego na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne występują natrętne myśli (np. ,,jak nie będę myć rąk przez 2 godziny umrę od bakterii”, ,,jak stanę na szczeliny pomiędzy płytami chodnikowymi zostanę sparaliżowany”). Myśli natrętne dziecko z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym stara się eliminować różnego rodzaju rytuałami (np. mycie rąk przez kilka godzin, wypowiadanie po kilkaset razy niektórych wyrazów). Myśli natrętne i czynności przymusowe uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie dziecka i niekiedy urazy fizyczne-np. rany na skórze spowodowane przez wielogodzinne mycie rąk środkami odkażającymi. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne u dzieci najczęściej leczy się terapią poznawczo-behawioralną oraz farmakoterapią. Terapia ma na celu nauczyć dziecko radzić sobie z natrętnymi myślami i czynnościami przymusowymi.


 

Terapia autyzmu u dzieci i młodzieży Wrocław

Autyzm jest ciężkim zaburzeniem psychicznym występującym na każdym kontynencie w każdej grupie społecznej powodujące znaczne upośledzenie funkcjonowania społecznego. Dziecko z autyzmem wykazuje deficyty w sferze okazywania społeczno-emocjonalnego wzajemności. Komunikacja niewerbalna (bezsłowna) u dziecka z autyzmem jest zaburzona, rozwój mowy jest opóźniony. U dziecka z autyzmem występują stereotypowe i ciągle powtarzane manieryzmy ruchowe (np. kręcenie się wokół własnej osi, dziwaczne machanie rękoma), dziecko takie przejawia potrzebę niezmienności, reaguje paniką jeśli jakiś stały schemat dnia zostaje zaburzony, osoba taka przejawia także niezwykle ograniczone zainteresowania i przywiązanie do nietypowych przedmiotów oraz wzmożoną reaktywność na bodźce czuciowe. Dzieci z autyzmem często są samotne a świat wokół nich jest tak skomplikowany, że się go boją. Interwencja w przypadku autyzmu u dzieci powinna być kompleksowa i wszechstronna, obejmować szczegółową psychoedukację rodziców, terapię psychologiczną dziecka a także interwencję w przedszkolu-szkole (np. psychoedukację personelu, trening umiejętność społecznych TUS).

 


Terapia zaburzeń psychotycznych u dzieci i młodzieży Wrocław

Na zaburzenia psychotyczne cierpi około 1 procenta ludzi. Jest to ciężkie zaburzenie ale odpowiednio dopasowana interdyscyplinarna interwencja pozwala znacznie poprawić funkcjonowanie osoby na nie cierpiącą. Do podstawowych objawów zaburzenia psychotycznego należą urojenia tj. myśli polegające na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich nieprawdziwość. Treść urojeń często nie odpowiada poziomowi wiedzy chorego. Osobie przejawiającej urojenia np. wydaje się, że ktoś ją podsłuchuje, że jest przeciwko niej, że ma magiczne moce, że ma obce zwierzę w organizmie, że jest śledzona itd. Kolejnym objawem zaburzeń psychotycznych są omamy tj. spostrzeżenia zmysłowe, które pojawiają się bez bodźca z zewnątrz np. osoba słyszy głosy, które każą jej coś robić, widzi zwierzęta, których obiektywnie nie ma w pobliżu danej osoby. Mowa osoby z zaburzeniami psychotycznymi jest zdezorganizowana, chaotyczna i często nielogiczna tzw. ,,sałatka słowna,,. Interwencja wobec osoby z zaburzeniami psychotycznymi obejmuje oprócz terapii psychologicznej, farmakoterapię, terapię grupową oraz często interwencję środowiskową.

 
Terapia zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży Wrocław

Zaburzeniami psychosomatycznymi nazywamy objawy odczuwane w ciele, którymi przyczyną jest psychika i jej pewne deficyty. W diagnozie zaburzeń psychosomatycznych najpierw trzeba wykluczyć potencjalne przyczyny medyczne. Do typowych objawów można zaliczyć różnego rodzaju bóle narządów ciała, omdlenia, kaszel, trudności w przełykaniu, zmęczenie, trudności ze snem. Do typowych zaburzeń psychosomatycznych należą: astma oskrzelowa, łysienie plackowate, nadciśnienie tętnicze, atopowe zapalenie skóry. Nie należy zwlekać z diagnozą psychologiczną, gdyż somatyczne problemy osoby mogą się nasilać i powodować koszty społeczne: odtrącenie przez grupę rówieśniczą

 

 

 


Terapia zaburzeń wydalania u dzieci i młodzieży Wrocław

Do podstawowych zaburzeń wydalania należą: moczenie się oraz zanieczyszczanie się kałem. W trakcie diagnozy najpierw należy wykluczyć możliwe przyczyny medyczne. W przypadku moczenia się dziecko oddaje mocz (świadomie lub nieświadomie) w miejsca do tego nieprzeznaczone: w ubranie, do łóżka, obok toalety. Oddawanie moczu w miejsca niewłaściwe  występuje co najmniej dwa razy w tygodniu. Zanieczyszczanie się kałem natomiast to oddawanie stolca w miejsca do tego nieprzeznaczone: ubranie, meble, łóżko, oddawanie stolca w miejsca niewłaściwe odbywa się min. raz w miesiącu przez 3 kolejne miesiące. Najskuteczniejszą terapią w zaburzeniach wydalania jest terapia behawioralna oraz trening eeg-biofeedback.


 

Terapia uzależnień m.in. od smartfona u dzieci i młodzieży Wrocław

O uzależnieniu (np. od gier komputerowych, smartfona, substancji psychoaktywnych) mówimy wtedy, gdy dziecko odczuwa przymus wykonywania danej czynności i bezskutecznie próbuje ją zakończyć pomimo negatywnych konsekwencji szkolnych i międzyludzkich (konflikty pomiędzy dzieckiem a rodzicami niskie wyniki edukacyjne). Uzależnione dziecko poświęca na daną aktywność (np. oglądanie filmów w internecie, spożywanie alkoholu) znaczną ilości swojego czasu i kontynuuje daną aktywność pomimo świadomości bądź pomimo informacji od osób dorosłych, że dana aktywność negatywnie wpływa na osiągnięcia szkolne, relacje międzyludzkie lub zdrowie (dziecko zaniedbuje sen i odżywianie, higienę osobistą). Dziecko z zaburzeniem uzależnienia, kiedy pozbawi się je aktywności, od której jest uzależnione staje się drażliwe, agresywne, może zaniedbywać higienę osobistą. Bardzo często uzależnienie dziecka negatywnie wpływa na całą atmosferę domową. Terapia psychologiczna pomaga wypracować strategie radzenia sobie z czynnością przymusową oraz odbudować relacje rodzic-dziecko.


Terapia zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży Wrocław

Dziecko z zaburzeniami odżywiania to m.in takie, które je niejadalne rzeczy. Innym z rodzajów zaburzeń odżywiania u dzieci jest żarłoczność psychiczna. Osoba z tym zaburzeniem spożywa w określonym czasie (np. w ciągu godziny) takiej ilości jedzenia, która przekracza taką, jaką zjadłoby większość osób w podobnym czasie. Dziecko z żarłocznością psychiczną nie kontroluje ilości spożywanego pokarmu i wykonuje różne kompensacyjne czynności mające zmniejszyć dyskomfort psychiczny i fizyczny np.: wymioty (zmniejszające poczucie winy i uczucie przepełnienia w żołądku). Dzieci cierpiące na jadłowstręt psychiczny, to takie natomiast, które tak bardzo ograniczają ilość spożywanego pokarmu, że ich waga staje się nieadekwatna do wieku i płci. Dziecko z jadłowstrętem psychicznym obawia się, że przytyje oraz, że jest otyłe pomimo obiektywnej niedowagi. Zaburzenia odżywiania to często ciężkie zaburzenia psychiczne powodujące znaczne pogorszenie stanu zdrowia fizycznego osoby a niekiedy śmierć. Najskuteczniejsza w przypadku zaburzeń odżywiania u dzieci jest poznawcza terapia psychologiczna, w połączeniu z diagnozą fizycznego stanu zdrowia i konsultacją dietetyczną.


 
Terapia zaburzenia stresu pourazowego u dzieci i młodzieży Wrocław

Dziecko z zaburzeniem stresowym pourazowym doświadczyło traumatycznego (wykraczającego znacznie poza standardowe sytuacje) wydarzenia (było uczestnikiem drastycznego wypadku drogowego, doświadczało krzywdzenia fizycznego lub psychicznego ze strony osób od siebie starszych), lub było świadkiem takich wydarzeń. Jeśli dziecko nie miało wystarczającej odporności psychicznej po wydarzeniu traumatycznym ma natrętne i nawracające myśli związane z przeżytym wydarzeniem. U dzieci często występują sny dotyczące tego wydarzenia, dziecko nie może zasnąć, dziecko odgrywa to wydarzenie w zabawie i zachowuje się tak jakby ponownie je przeżywało. Często dziecko takie jest rozdrażnione, nadmiernie czujne, wykazuje problemy z koncentracją uwagi, ma podwyższony lęk dotyczący uczestniczenia w przyszłości w takim wydarzeniu. Szybkie rozpoczęcie psychoedukacji rodziców i terapia dziecka pomaga dziecku wrócić do prawidłowego funkcjonowania.

 

Przygotowanie dziecka do rozwodu Wrocław

Przygotowanie takie dotyczy zarówno rodziców jak i dziecka. Rozwód nie musi przekreślać całego życia dziecka. Odpowiednie przygotowanie rodziny do rozwodu pomaga poszczególnym jej członkom przejść nie ponosząc negatywnych psychologicznych konsekwencji albo zmniejszając ryzyko ich wystąpienia.


 

Terapia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży Wrocław

Do naszych dzieci w dzisiejszym świecie dociera tyle informacji nacechowanych emocjonalnie, że nie są ich wszystkich w stanie efektywnie przetworzyć. Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi często jest mało empatyczne, impulsywne jego reakcje są zbyt nasilone do sytuacji. Nieadekwatne reakcje emocjonalne powodują, że dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi jest odtrącane przez grupę rówieśniczą np. w szkole. Doświadcza niepowodzeń, a to z kolei wpływa negatywnie na samoocenę dziecka i nastrój. Dziecko takie staje się niepewne siebie i zdystansowane ma bardzo obniżony nastrój albo jest bardzo agresywne. Najskuteczniejsza w przypadku zaburzeń emocjonalnych jest terapia poznawcza. Jeśli twoje dziecko przejawia opisane powyżej objawy nie zwlekaj i zgłoś się na diagnozę psychologiczną dziecka to psychologa dziecięcego.


Terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży Wrocław

Dziecko z zaburzeniem lękowym odczuwa nieadekwatnie nasilony lęk w konkretnej sytuacji, który uniemożliwia dziecku prawidłowe funkcjonowanie. Może to być np. fobia społeczna kiedy dziecko bardzo boi się kontaktów z innymi osobami niekiedy nie jest w stanie nawet wyjść z domu. Wśród młodszych dzieci bardzo częste jest separacyjne zaburzenie lękowe, dziecko cierpiące na to zaburzenie nie jest w stanie przebywać bez obecności swojego opiekuna. Błędy w myśleniu lęki dlatego można bać się praktycznie wszystkiego. Najskuteczniejsza w przypadku zaburzeń lękowych jest terapia poznawcza oraz trening eeg-biofeedback. Kiedy lęk uniemożliwia funkcjonowanie twojemu dziecku zgłoś się do psychologa dziecięcego.


 

Terapia tików u dzieci i młodzieży Wrocław

Tikiem nazywamy krótki, stereotypowy, mimowolny ruch określonej części ciała, np. chrząkanie, sapanie, marszczenie czoła ruszanie szczęką na boki, mruganie oczami. Dziecko mające tiki nie potrafi ich powstrzymać ani kontrolować. Często, kiedy inne dzieci widzą tiki u osoby, która je przejawia wyśmiewają się a dziecko z tikami jest odtrącane przez grupę rówieśniczą-wtórnie może to powodować zaniżoną samoocenę i niechęć chodzenia do szkoły. Tiki jeśli są bardzo nasilone mogą powodować u dziecka ból fizyczny. Stresujące wydarzenia w życiu dziecka nasilają tiki. Jeśli tiki trwają dłużej niż 2 tygodnie należy zgłosić się do psychologa dziecięcego. Trening eeg-biofeedback jest jedną z najskuteczniejszych metod terapii tików.


Terapia specyficznych zaburzeń w uczeniu się u dzieci i młodzieży Wrocław

Specyficzne zaburzenia uczenia się należą do kategorii zaburzeń neurorozwojowych. Występują, gdy dziecko pomimo znajomości ogólnych zasad i wzorów popełnia błędy podczas pisania lub liczenia lub musi wkładać w to nieadekwatnie duży wysiłek. Dziecko ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się nie rozumie czytanego tekstu, bardzo powoli czyta, pomija niektóre litery lub ich nie rozróżnia, ma trudności z wypowiadaniem słów, słabo rozumie czytany tekst, nie potrafi literować słów popełnia błędy gramatyczne (te trudności nazywamy dysleksją), myli cyfry, ma trudności z opanowaniem znaczenia liczb, zrozumieniem faktów zawierających liczby, wnioskowaniem matematycznym (dyskalkulia), popełnia błędy ortograficzne pomimo znajomości zasady pisowni (dysortografia). Dziecko doświadczając niepowodzeń szkolnych, których przyczyną jest specyficzne zaburzenie w uczeniu się często ma zaniżoną samoocenę i czuje się bezradne co może powodować zaburzenia nastroju i zaburzenia zachowania. Zapobiec temu można uczestnicząc w diagnozie psychologicznej. Najskuteczniejsze w przypadku zaburzeń uczenia są jest trening eeg-biofeedback w połączeniu z treningiem radzenia sobie ze stresem.


 Testimonials

 • Basia Pieczyńska
  Polecam, bardzo dobry kontakt, dyspozycyjność i elastyczność Pana Piotra - za którą bardzo dziękuję. Profesjonalne podejście do tematu. 4.5latek i 20 miesięczna córka odrazu Pana polubili, a córka po 10min nawet karmiła Pana ciastkami ;) wzbudził ogromne zaufanie, aż dzieci od niego wyjść nie chciały. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi. W gabinecie dużo zabawek, fajne miejsce dla dzieci pełne "ciekawostek". Polecam!
  Basia Pieczyńska
  Polska
 • Pan Piotr ma świetne podejście do młodzieży, wgłębia się w problem który dotyczy dziecka ,po prostu jest profesjonalistą w tym co robi ,szczerze polecam .
  Maria Wiorowska
  Polska
 • He is the best child psychologist, he helped my twins with anxiety. Thank you very much! I recommend!!
  MICHAEL Slise
  Polska