Czym jest pisemna opinia psychologiczna?

Pisemna opinia psychologiczna o dziecku jest dokumentem opisującym stan psychiczny dziecka oraz jego ogólny rozwój. W opinii psychologicznej znajdują się także zalecenia dla rodziców, szkoły, przedszkola, Sądu, ubezpieczalni bądź innej instytucji.

Kiedy potrzebna jest pisemna opinia psychologiczna dla dziecka?

Pisemna opinia psychologiczna jest potrzebna wtedy, kiedy rodzic bądź placówka potrzebują fachową informację psychologiczną o dziecku znajdującą się na dokumencie podbitym pieczątkami aby wdrożyć działania mające na celu pomoc dziecku bądź zabezpieczenie przed pewnymi negatywnymi zdarzenia.

Dla kogo jest potrzebna jest pisemna opinia psychologa dziecięcego?

Najczęściej przygotowuję pisemne opinie z zaleceniami dla rodziców, szkół, żłobków, przedszkoli, Sądów, agencji filmowych, zakładów karnych.

Jak uzyskać pisemną opinię psychologa dziecięcego?

Pisemną opinię psychologiczną dla dziecka można uzyskać zgłaszając się do psychologa dziecięcego. W zależności od złożoności opinii i jej specyfiki jej sporządzenie poprzedzone jest diagnozą psychologiczną dziecka, na którą składają się od jednego do kilkudziesięciu spotkań.