Czym jest trening kompetencji rodzicielskich?

Trening kompetencji rodzicielskich jest formą edukacyjno-treningową w trakcie której rodzic nabywa wiedzę i umiejętności a także otrzymuje narzędzia psychologiczne związane z wychowywaniem dzieci i stwarzaniem im optymalnego środowiska rozwoju.

Kiedy przydaje się trening kompetencji rodzicielskich?

Forma ta przydatna jest szczególnie wtedy, gdy rodzice nie wiedzą jak postępować ze swoim dzieckiem co powoduje znaczny dyskomfort psychiczny u rodziców i u dziecka.

Czy po odbyciu treningu kompetencji rodzicielskich uczestnik otrzyma zaświadczenie, uznawane przez Sąd?

Po odbyciu treningu osoba otrzymuje zaświadczenie ukończenia, które honorowane jest także przez Sądy i inne placówki państwowe.

Jak wygląda trening kompetencji rodzicielskich?

Trening odbywa się indywidualnie lub grupowo w gabinecie lub online. Na trening składają się wykłady oraz ćwiczenia.