Czym jest psychoedukacja dzieci i młodzieży?

Psychoedukacja to interwencja krótkoterminowa od 1 do 7 spotkań mająca na celu zaopatrzeć dziecko w wiedzę i kompetencje. Istnieje także możliwość psychoedukacji ONLINE lub telefonicznie. Jedną z form psychoedukacji jest zaopatrzenie dziecka w wiedzę i umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Kiedy potrzebna jest psychoedukacja?

W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji do człowieka dociera tak duża ilość informacji, że nie zawsze ma czas i możliwości przetworzyć je wszystkie. Nie zawsze objaw psychiczny jest tak mocno nasilony, że potrzebna jest terapia i wystarczy zaopatrzyć klienta w odpowiednią wiedzę, np., wskazówki dotyczące sposobów interwencji wychowawczych w przypadku, kiedy występują u dziecka trudności z zachowaniem i przestrzeganiem norm społecznych.

Jak odbywa się psychoedukacja?

Psychoedukacja odbywa się indywidualnie lub grupowo w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze w obecności rodzica lub bez niego-w zależności od sytuacji.