Czym jest terapia psychologiczna dzieci?

Terapia psychologiczna jest formą pracy jaką wykonuje psycholog z dzieckiem, ma ona na celu zaopatrzyć dziecko bądź nastolatka w kompetencje radzenia sobie ze swoimi emocjami i zachowaniem w różnych kontekstach a także poprawę komfortu życia dziecka i rodziców.

Kiedy dziecko potrzebuje terapii psychologicznej?

Dziecko potrzebuje terapii psychologicznej wtedy, kiedy objawy (np. lęki, słaba koncentracja uwagi, problem z akceptacją swojej płci) zachowania agresywne i  autoagresywne, zachowania impulsywne) które przejawia wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie i powodują jego cierpienie a także osób w jego otoczeniu.

Jak wygląda terapia psychologiczna dziecka?

Terapia psychologiczna odbywa się indywidualnie lub grupowo (jest możliwość terapii w formie online, jednak jest mniej komfortowa opcja), jest dopasowana do wieku, płci dziecka i specyfiki trudności. U młodszych dzieci w trakcie terapii używa się częściej zabawy, rysunku i wyobraźni. Starsze dzieci i rodzice często otrzymują różnego rodzaju zadania, gdzie ćwiczą umiejętności, które nabyły u psychologa dziecięcego. Terapia odbywa się przy obecności rodzica bądź bez jego obecności.

Ile czasu trwa terapia psychologiczna dziecka?

Terapia psychologiczna dziecka trwa najczęściej od kilku do kilkudziesięciu wizyt (jedna wizyta trwa do 45 minut)w zależności od złożoności problemu, odbywa się najczęściej raz w tygodniu.