Czym jest uzależnienie u dzieci i młodzieży?

Uzależnienie jest zaburzeniem stanu zdrowia psychicznego (i często fizycznego) dotykającym także dzieci i młodzież. Na różnego rodzaju uzależnienia cierpi około 20 procent dzieci, chorują zarówno dziewczynki jak i chłopcy Przyczyny tego zaburzenia to najczęściej: czynniki genetyczne, biologiczne, środowiskowe, oraz psychologiczne. Obecnie najczęściej u dzieci i młodzieży diagnozuję się uzależnienie od mediów społecznościowych.

Po czym poznać, że dziecko jest uzależnione?

Uzależnione dziecko charakteryzuje przymus zażywania określonej substancji chemicznej lub wykonywania określonej czynności. Osoba często wykonuje daną czynność przymusową (masturbacja, używanie smartfona) lub używa danej substancji dłużej i w większych ilościach niż zamierzyła). Dziecko trwale odczuwa dużą potrzebę wykonywania danej czynności bądź używania substancji bez skutecznej próby przerwania. Uzależnione dziecko poświęca znaczną ilość czasu (przewyższającą powszechne standardy) na aspekt od którego jest uzależnione, dziecko nie jest w stanie zrezygnować z tego aspektu (substancji bądź działania), odczuwa przymus. Zażywanie substancji lub wykonywanie czynności negatywnie wpływa na ogólne funkcjonowanie. Przykładowe uzależnienia to: uzależnienie od masturbacji, od mediów społecznościowych, od substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i słodyczy), od gier komputerowych.

Co zrobić jeśli dziecko jest uzależnione?

Jeśli twoje dziecko przejawia opisane powyżej objawy nie zwlekaj i zgłoś się na diagnozę psychologiczną dziecka do psychologa dziecięcego. Szybka diagnoza uzależnienia u dziecka pozwala na dopasowanie odpowiedniej formy interwencji i szybką interwencję psychologiczną oraz zminimalizowanie wtórnych kosztów, które może ponosić uzależnione dziecko np.: dzieci cierpiące na uzależnienie zaniedbują obowiązki edukacyjne, reagują agresją na uwagi rodziców co powoduje konflikty, negatywnie wpływają na swoje zdrowie fizyczne. Nie traktuj zawsze zachowania swojego dziecka jako celowe, musisz rozumieć, że twoje dziecko nie zawsze radzi sobie z umiejętnością kontroli czynności przymusowej i emocji.

Jak leczy się uzależnienia u dzieci i młodzieży?

Do podstawowych form leczenia uzależnieia należy farmakoterapia, psychoedukacja rodziców i nauczycieli, terapia behawioraln-poznawcza oraz trening eeg- biofeedback. Farmakoterapię stosuje się przy silnych objawach uzależnienia (najczęściej od substancji psyhoaktywnych) ma ona na celu szybkie opanowanie przez dziecko objawów, nie leczy ona objawów a symptomy najczęściej powracają po odstawieniu leków i potrzebna jest długoterminowa interwencja psychologiczno-społeczna. Konieczna jest psychoedukacja rodziców i nauczycieli, aby nauczyli się postępować z dzieckiem cierpiącym na omawiane zaburzenie, prawidłowo odróżniali objawy uzależnienia od standardowego funkcjonowania. Terapia psychologiczna ma na celu zaopatrzeć dziecko w umiejętność wypracowania w umiejętność kontrolowania czynności przymusowej Natomiast trening eeg-biofeedback bazuje na monitorowaniu i modyfikowaniu urządzeniem aktywności fal mózgowych . Komórki nerwowe mogą się przekształcać dzięki czemu trening pomaga przy wielu zaburzeniach psychicznych, najczęściej są to: zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia zachowania, tiki, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne czyli te gdzie osłabiona jest ogólna samokontrola osoby.


Czego nie robić jeśli dziecko cierpi na uzależnienie?

Nie należy zwlekać z diagnozą uzależnienia ponieważ im dłużej dziecko będzie uzależnione tym bardziej będzie zaniedbywać obowiązki edukacyjne i relacje międzyludzkie.